Nachádzate sa tu:

 

Top destinácie

Rímsko-katolícky kostol v Dvorníkoch Rímsko-katolícky kostol viac
Povodie Váhu na území Dvorníkov Povodie Váhu viac

Kalendár udalostí

Žiadne udalosti

OZNAMY / SPRÁVY

Informácie pre voličov

ikona paragrafDňa 05. 03. 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v čase od 7:00 do 22:00
Viac

 

Registrácia a označovanie adries

ikona paragrafDňa 14. 05. 2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Viac

 

Žiadosť o zriadenie kanal. prípojky

ikona kanalizaciaŽiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalzáciu v obci Dvorníky za účelom odvádzania odpadových vôd.
Žiadosť tu (PDF súbor)

 

Daň za psa

ikona paragrafDaňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
Daň za psa sa platí za každého psa staršieho ako 6 mesiacov, ktorý sa zdržiava na území obce.
Viac

 

Daň z nehnuteľnosti

ikona paragrafV zmysle § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára – a to len tí daňovníci, ktorým vznikla daňová povinnosť. To znamená, ktorí zakúpili nehnuteľnosť alebo nadobudli na základe dedičského konania nehnuteľnosť v k. ú. Dvorníky alebo v k. ú. Posádka, podľa stavu k 1. 1. príslušného roka .
Viac

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ikona peniazePoplatník je povinný ohlásiť obci do jedného mesiaca každú zmenu odo dňa vzniku alebo zániku povinnosti platiť poplatok za komunálne odpady.
Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Viac

 

SPP oznamuje

SPP DistribúciaV záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Viac

 

Západoslovenská distribučná spoločnosť vyzíva

ZS Distribúciavšetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslvenskej distribučnej spoločnosti, a.s. na odtránenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústave.

Viac

Pozvánky

Výstava húb z Považského Inovca a blízkeho okolia

hubyDňa 17.10.2015 t.j. v sobotu v Kultúrnom dome Dvorníky v čase od 10:00 do 18:00 Vás pozývame na výstavu húb z Považského Inovca a blízkeho okolia.
Viac

 

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Počasie

Slaby dazd

4°C

Hlohovec

Slaby dazd

Vlhkost: 96%

Vietor: 11.27 km/h

  • 2 Dec 2015

    AM Light Rain 11°C 2°C

  • 3 Dec 2015

    AM Fog/PM Sun 8°C 3°C

Kto je Online

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Potraviny

Potraviny

Služby

Služby v obci

Spoločenské vyžitie

Spoločenské vyžitie

Mapa obce

Mapa obce Dvorníky