Nachádzate sa tu:

 

Top destinácie

Rímsko-katolícky kostol v Dvorníkoch Rímsko-katolícky kostol viac
Povodie Váhu na území Dvorníkov Povodie Váhu viac
 

Čo bolo a bude ...

 • Stavanie mája
  Stavanie mája

  Obec Dvorníky a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Dvorníky  pozýva občanov dňa 30.4.2016  o 18.00 hod. na Stavanie mája do záhrady KD.

 • Deň matiek
  Deň matiek

  Obec Dvorníky a Základná škola s MŠ Dvorníky pozýva občanov dňa 8. 5. 2016 o 15.00 hod. do KD na Deň matiek.

 • Slávnostné odovzdávanie ČOV
  Slávnostné odovzdávanie ČOV

  Dňa 4.6.2016 od 15:00 hod. bude slávnostné ukončenie diela "ČOV a kanalizácie Dvorníky" v záhrade KD Dvorníky.

 • Denná hasičská súťaž detí
  Denná hasičská súťaž detí

  Dňa 26.6.2016 sa bude konať "Denná hasičská súťaž detí". Miesto konania je areál ŠK Dvorníky.

 • Deň detí a rodiny
  Deň detí a rodiny

  Dňa 16.7.2016 sa bude konať 2. ročník "Deň detí a rodiny" v záhrade KD Dvorníky.

 • Nočná hasičská súťaž
  Nočná hasičská súťaž

  Dňa 23.7.2016  sa bude konať "Nočná hasičská súťaž ". Miesto konania je areál ŠK Dvorníky.

Kalendár udalostí

Žiadne udalosti

OZNAMY / SPRÁVY

Odstávka elektrickej energie

ikona paragrafDňa 23.05.2016 v čase od 08:00 do 10:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektriny v obci. Presné lokality sú uvedené v pdf prílohe.

Odstávka elektriny(PDF súbor)

 

Odstávka elektrickej energie

ikona paragrafDňa 16.05.2016 v čase od 12:00 do 14:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektriny v obci. Presné lokality sú uvedené v pdf prílohe.

Odstávka elektriny(PDF súbor)

 

ikona paragrafDňa 16.05.2016 v čase od 08:00 do 10:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektriny v obci. Presné lokality sú uvedené v pdf prílohe.

Odstávka elektriny(PDF súbor)

 

Odstávka elektrickej energie

ikona paragrafDňa 11.05.2016 v čase od 12:00 do 14:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektriny v obci. Presné lokality sú uvedené v pdf prílohe.

Odstávka elektriny(PDF súbor)

 

ikona paragrafDňa 11.05.2016 v čase od 08:00 do 10:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektriny v obci. Presné lokality sú uvedené v pdf prílohe.

Odstávka elektriny(PDF súbor)

 

Oznámenie o opakovanej dražbe

ikona paragrafDňa 10.05.2016 sa uskutoční opakovaná dražba nehnuteľnosti z katastra obce Dvorníky. Dražba prebehne v zasadacej miestnosti penziónu LUX, Nitrianska 16/1, Trnava.

Oznámenie o opakovanej dražbe

 

17.ročník ochutnávky hroznových vín

ikona paragrafDňa 19.03.2016 sa uskutoční tradičný 17. ročník ochutnávky hroznových vín. Príjem vzoriek bude od 3.3. do 10.3.2016 t.j. vo štvrtok do 15:00 hod. v kultúrnom dome, prípadne vo vínotéke L&B. Odborné komisie budú dané vzorky vyhodnocovať dňa 10.3.2016 o 17:00 hod.. Organizačný výbor Vás srdečne pozýva.

Oznam o tradičnom 17. ročníku ochutnávky hroznových vín(PDF súbor)

 

Odstávka elektrickej energie

ikona paragrafDňa 10.03.2016 v čase od 08:00 do 10:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektriny v obci. Presné lokality sú uvedené v pdf prílohe.

Odstávka elektriny(PDF súbor)

 

Odstávka elektrickej energie

ikona paragrafDňa 09.03.2016 v čase od 08:00 do 10:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektriny v obci. Presné lokality sú uvedené v pdf prílohe.

Odstávka elektriny(PDF súbor)

 

Odstávka elektrickej energie Borody

ikona paragrafDňa 17.02.2016 v čase od 08:30 do 11:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, bude prerušená dodávka elektriny v lokalite Dolné Borody. Presné lokality sú uvedené v pdf prílohe.

Odstávka elektriny Borody (PDF súbor)

 

Zverejnenie elektronickej adresy

ikona paragrafNa doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016, bola určená emailová adresa: "Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.".

 

Informácie pre voličov - doplnenie

ikona paragrafNa základe rozhodnutia predsedu NR SR č 307/2015 Z.z. boli určené volebné okrsky.
Viac

Rozhodnutie č.307/2015 Z.z. (PDF súbor)

 

Informácie pre voličov

ikona paragrafDňa 05. 03. 2016 sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v čase od 7:00 do 22:00
Viac

 

Registrácia a označovanie adries

ikona paragrafDňa 14. 05. 2015 bol prijatý zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v čl. II. zároveň mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Viac

 

Žiadosť o zriadenie kanal. prípojky

ikona kanalizaciaŽiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalzáciu v obci Dvorníky za účelom odvádzania odpadových vôd.
Žiadosť tu (PDF súbor)

 

Daň za psa

ikona paragrafDaňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa.
Daň za psa sa platí za každého psa staršieho ako 6 mesiacov, ktorý sa zdržiava na území obce.
Viac

 

Daň z nehnuteľnosti

ikona paragrafV zmysle § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. je daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára – a to len tí daňovníci, ktorým vznikla daňová povinnosť. To znamená, ktorí zakúpili nehnuteľnosť alebo nadobudli na základe dedičského konania nehnuteľnosť v k. ú. Dvorníky alebo v k. ú. Posádka, podľa stavu k 1. 1. príslušného roka .
Viac

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ikona peniazePoplatník je povinný ohlásiť obci do jedného mesiaca každú zmenu odo dňa vzniku alebo zániku povinnosti platiť poplatok za komunálne odpady.
Splatnosť poplatku je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Viac

 

SPP oznamuje

SPP DistribúciaV záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali základné zákonom stanovené povinnosti pri činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských zariadení.

Viac

 

Západoslovenská distribučná spoločnosť vyzíva

ZS Distribúciavšetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslvenskej distribučnej spoločnosti, a.s. na odtránenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústave.

Viac

Pozvánky

Deň detí a rodiny II.ročník

divadloDňa 16.7.2016 Vás srdečne pozývame na druhý ročník "Dňa detí a rodiny", ktorýsa uskutoční v záhrade KD Dvorníky.
Plagát Deň detí a rodiny

 

Slávnostné ukončenie diela

divadloDňa 4.6.2016 bude slávnostné ukončenie diela ČOV a kanalizácie Dvorníky v záhrade KD Dvorníky.
Plagát ČOV

 

Divadlo FĽOČ

divadloDňa 14.2.2016 Vás pozýva Fraštacká Ľahkovážna Ochotnícka Činohra na talianskú komédiu Čertice.
Pozvánka FĽOČ Čertice

 

Fašiangy 2016

fasiangyDňa 6.2.2016 t.j. v sobotu Vás pozývame ZO JDS Dvorníky a Obecný úrad Dvorníky na Fašiangy 2016.
Fašiangy 2016 pozvánka(PDF súbor)

 

Vianočno-silvestrovské posedenie členov ZO JDS Dvorníky

hubyZO JDS DVORNÍKY pozýva všetkých svojich členov na vianočno-silvestrovské posedenie, ktoré sa uskutoční dňa 30.12.2015 o 15.00 hodine v kultúrnom dome.

 

Výstava húb z Považského Inovca a blízkeho okolia

hubyDňa 17.10.2015 t.j. v sobotu v Kultúrnom dome Dvorníky v čase od 10:00 do 18:00 Vás pozývame na výstavu húb z Považského Inovca a blízkeho okolia.
Viac

 

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Kto je Online

Práve tu je 6 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Party stan

Potraviny

Potraviny

Služby

Služby v obci

Spoločenské vyžitie

Spoločenské vyžitie

Mapa obce

Mapa obce Dvorníky