Nachádzate sa tu:

Kultúra

 

V obci Dvorníky je kultúrny dom s hlavnou sálou o celkovej kapacite 350 miest (250 miest – I. podlažie, 100 miest – II. podlažie). Sála je rozdelená na javisko a hľadisko.

Menší kultúrny dom je v miestnej časti Posádka – klubovú miestnosť obec prenechala do užívania poľovníckemu združeniu Borinka.

 

Spoločenské akcie

 

Medzi tradičné spoločenské akcie patria každoročne poriadané  spoločenské akcie pre všetky vekové kategórie – fašiangové plesy, ochutnávka vín dorobených v obci a okolí spojená so súťažou, stavanie prvého mája, deň matiek,  jesenné hodové slávnosti, stretnutie s Mikulášom.


Regionálna výstava hroznových vín

Obec Dvorníky je známa vinohradníckou tradíciou. V roku 2015 sa uskutočnil už 16. ročník degustácie vín. Touto výstavou chceme oceniť prácu tých, ktorí sa celoročne starajú o vinice. Môžeme porovnať prácu tých, ktorí sa vinárstvom zaoberajú profesionálne a prácu tých pre ktorých je výroba vína koníčkom. Táto výstava sa stala pre našu obec tradíciou.

 


 


Knižnica

V obci Dvorníky je zriadená miestna ľudová knižnica s 5903 knižničnými jednotkami. Pre čitateľov ponúka odbornú literatúru pre dospelých, krásnú literatúru pre dospelých, odbornú literatúru pre deti, krásnu literatúru pre deti a šesť titulov periodík.

 


Spoločenské telesá

Na spoločenskom živote v obci sa podieľa Jednota dôchodcov organizovaním rôznych podujatí. Obec si pripomína životné jubileá svojich občanov – odovzdáva ďakovné listy starostu k jubileám nad 60 rokov.

 

 

Ochotnícke divadlo

Tradícia ochotníckeho divadla v Dvorníkoch siaha do vojnových a povojnových rokov, je pravdepodobné, že ešte ďalej, ale nám sa podarilo zmapovať aspoň tento úsek.

Z tohto obdobia máme aj viaceré fotografie, na ktorých vieme identifikovať jednotlivých účinkujúcich a režisérov, ktorí sa podieľali na vzniku a rozvoji divadla v Dvorníkoch a blízkom okolí.

Prvými režisérmi boli p. Mečiar, p. Masarovič, ktorí spolupracoval s p. Tekulovou Teréziou, ktorá si v niektorých divadelných hrách aj zahrala.

 

 

Hry ktorý sa v tom období hrali:

„Ukrižovanie krista“ – režírovala ho sestra Bernadeta – predstavená kláštora.

Účinkujúci:

Oľga Šišková – hrala malého Ježiška
Františka Hlavatá – pani Mária

Ostatní:

Vít Uhrič, Vít Urban, Inocent Očenáš, Jozef Boleček, Božena Bolečková.

Pri danom vystúpení vznikol brept, ktorý sa ešte dlho spomínal: účinkujúci mal vysloviť slovo: „žíznim“, on ho však zabudol a nahradil ho slovom „pev bych“, toto slovo určite patrilo do našej vinárskej oblasti, v ktorej žijeme.

 

 

Ďalším divadlom, ktoré sa tu hralo:

„Už sú všetci v jednom vreci“ – režíroval ho p. Mečiar.

Účinkujúci:

Lackovič Milan – bývalý riaditeľ ZŠ, Bojnanský, Boleček, Očenáš I., Zadrabaj Vít, Uhrič Vít, p. Uhričová, p. Ozimyová, p. Švihorik Jozef a p. Fischer – učitelia, ktorí pôsobili v Dvorníkoch a hrávali ho s našimi rodákmi a tým zvyšovali úroveň daných predstavení.

 

Divadlá, ktoré sa hrávali v r. 1949 – 1955 od Palárika:

„Dobrodružstvo pri obžinkoch“

„Statky zmätky“

„Kamenný chodníček“

 

p. Masarovič Jozef akademický maliar – režisér – narodený v mestečku, súčasť Leopoldova. Žil v Dvorníkoch, v 40 rokoch odchádza učiť do Bratislava.

p. Tekulová Terézia – učiteľka a režisérka divadla

 

 

Detské divadlá:

Čin čin – Marta Urbancová, Ivan Kohýl, Ľubomír Adámik, Miloš Sedmák, Ľuboš Gubáň, Viera Adámiková, Juraj Bojnanský, Vojtech Bojnanský, Eva Bojnanská, Dana Bojnanská, Marta Kusá, Dáša Melnová, Vladimír Mužík

 

 

Snehová kráľovná – Štefánia Hajdáková, Ľuboš Gubáň, Viera Adámiková, Miloš Lesay, Bibiana Melnová, Juraj Bojnanský, Eva Bojnanská

 

 

 

70. – 80. Roky patrili medzi obdobie, kde ochotnícke divadlo zaznamenalo pekné úspechy na okresných súťažiach a jednoznačne zviditeľňovalo ZŠ v rámci okresu Trnava.

 

Potraviny

Potraviny

Služby

Služby v obci

Spoločenské vyžitie

Spoločenské vyžitie

Mapa obce

Mapa obce Dvorníky